Audio

Detská ľudová hudba KORNIČKA a spevácka skupina KORNIČKA nahrali a vydali tieto CD:

Profilové CD "PRED NAMI JE ZELENÝ MAJORÁN"
Vianočné CD "HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME" 
Profilové CD "OČÚVAJŤE LUDZIA ŠECCI"   

 

Projekt z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

Spoločné CD "Славяне - Часть 1" - Международный этно-сборник
Spoločné CD "ZPÍVANÍ VLÁRSKU DOLINU" s CM Klobučánek

 

CD "PRED NAMI JE ZELENÝ MAJORÁN"

 

CD "Славяне"

 

CD "ZPÍVÁNÍ VLÁRSKU DOLINU"

 

CD "HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME"

 

CD "OČÚVAJŤE LUDIA ŠECCI"