Kontakt

Detský folklórny súbor Kornička

Karpatská 40

911 01 Trenčín - SLOVENSKO

kornicka[at]kornicka.sk                folklore.group.kornicka[at]gmail.com

Jaroslava Kohútová +421 - 911 207 968 kohutova[at]kornicka.sk
Vladimír Boráň +421 - 910 793 703 boran[at]kornicka.sk
Vladimír Mišík +421-  905 354 155 misik[at]kornicka.sk

+421 32  -  3906 692

+421 32  -  6484 263

kornicka.folklore.group
 

IČO:  

36 118 419

DIČ:  

202 1496 356

č. účtu:  

IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

4014476091 / 7500 - ČSOB

 

Vaše pripomienky, postrehy a návrhy radi privítame na adrese webmastra.