Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

23. 11. 2018

Dňa 16. decembra 2018 bude o 14h30 na Mier. námestí v Trenčíne vianočné vystúpenie speváckej skupiny a malých detí z prípravky a predprípravky v rámci tradičného podujatia ČARO VIANOC POD HRADOM.  Vystúpenie je vonku, preto sa treba "zimno" obliecť !   

Zraz na mieste: 14h00

  

Dňa 20. decembra 2018 účinkujeme v rámci firemného vianočného večierka v KURSALÓNE v Trenč. Tepliciach

Zraz DH: 17h00

Dňa 22. decembra 2018 bude na Mier. námestí v Trenčíne vianočné vystúpenie speváckej skupiny a malých detí z prípravky a predprípravky spolu s ľudovou hudbou (30 min.) v rámci tradičného podujatia ČARO VIANOC POD HRADOM. Spoluúčinkuje mužská spevácka skupina ŠKRUPINKA. Vystúpenie je vonku, preto sa treba "zimno" obliecť. 

Zraz na mieste: 14h00   

Dňa 23. decembra 2018 sa predstaví náš súbor v tradičnom vianočnom programe "HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME" o 15h30 a 18h00 vo Hviezde v TRENČÍNE.                                                   ZRAZ:  Zvukovka ľudovej hudby: 12h00   Speváci: 12h30... 

bude upresnené ...!

 

Termíny ďalších vystúpení a akcií

MAR

15.-17.3.2019, 23.3.2019

APR

6.4.2019

JÚN

8.6.2019, 23.6.2019

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2018 / 2019:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.