Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

20. 4. 2019

Milí rodičia a naši priaznivci !  

Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o použití . Budeme radi, ak sa rozhodnete 

pre náš súbor a podporíte Detský folklórny súbor Kornička, čím podporíte zároveň naše deti od 4 do 16 rokov v ich mimoškolských aktivitách a za čo Vám úprimne ďakujeme.       

Stiahnite si prosím tlačivo k venovaniu 2 %:

 

Dňa 1. mája 2019 sa predstavíme divákom v rámci Trenčianského Majálesu na Mierovom nám. v TRENČÍNE v 60´ samostatnom koncerte od 14h00.

Zraz na Mier. nám: 13h30 už  v kroji.    

Dňa 4. mája 2019 sa uskutoční Krajské kolo Súťaže choreografií detských folklórnych súborov o 12h00 v Dome kultúry SNP  v Zemianskych Kostoľanoch.  

Bude upresnené ...

Termíny ďalších vystúpení a akcií

MÁJ

12.5.2019,  25.-16.5.2019

JÚN

8.6.2019, 22.6.2019; 23.6.2019

JÚL

11.-13.7.2019, 18.7.2019

AUG

24.8.2019

SEP

7.9.2019

OKT

25.-26.10.2019

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2018 / 2019:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.