Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

28. 6. 2020

Dňa 26. júla 2020 budeme účinkovať popoludní v rámci Kultúrneho leta  v malom parku v Zamarovciach.

... bude upresnené !

 

Termíny akcií a vystúpení v roku 2020:

17. 10. 2020

 

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2019 / 20120

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.