Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

29. 5. 2023

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

 

 

V dňoch 2.-3. júna 2023 účinkuje súbor na  40. ročníku Trenčianskych folklórnych slávností v KD a amfiteátri v Mníchovej Lehote.   Účinkujeme v jednotl. programoch piatok od 17h30 a  sobotu od 14h15.

Doprava individuálna !!! 

 

V dňoch 16.- 18. júna 2023 odcestuje súbor do Kunovic pri Uherskom Hradišti ( ČR), kde sa zúčastní  na 30. ročníku Medzinárodného detského folklórneho festivalu KUNOVSKÉ LÉTO

... bude upresnené !!!

Dňa 25. júna 2023 budeme hosťom na 49. ročníku SPIŠKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ v Spišskom Podhradí.

... bude upresnené !!!

V dňoch 1.-2. júla 2023 sa zúčastníme  Medzinárodného folklórneho festivalu vo VÝCHODNEJ. 

... bude upresnené !!!

Potvrdené termíny najbližších vystúpení:       

15.7.2023, 10.9.2023, 7.10.2023, 14.10.2023

DLH Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  do detskej ľudovej hudby  

- muzikantov a muzikantky vo veku od 11 rokov  (husle, viola, klarinet, heligónka, akordeón, cimbal, trúbka, gajdy,  ...).

                                                

Záujemcovia, hláste sa každý pondelok a štvrtok od 17h00

v Galérii Vážka, na Mier. nám. v Trenčíne resp. volajte na mobil 0910 793 703

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.