Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

15. 2. 2019

 

Milí rodičia a naši priaznivci !  

Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o použití . Budeme radi, ak sa rozhodnete 

pre náš súbor a podporíte Detský folklórny súbor Kornička, čím podporíte zároveň naše deti od 4 do 16 rokov v ich mimoškolských aktivitách a za čo Vám úprimne ďakujeme.

Stiahnite si prosím tlačivo k venovaniu 2 %:

Jarné prázdniny: 2.- 10.3. 2019

V dńoch 15.-17. marca 2019 bude celosúborové sústredenie na Čertove.
Dňa 23. marca 2019 bude o 15h00 vystúpenie pre verejnosť v kine HVIEZDE v Trenčíne. V programe sa  predstavia všetky zložky súboru     Zraz pre všetkých účinkujúcich: 13h30 vo Hviezde. 

Termíny ďalších vystúpení a akcií

APR

6.4.2019

MÁJ

1.5.2019

JÚN

8.6.2019, 23.6.2019

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2018 / 2019:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.