Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

22. 6. 2022

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

 

Nácviky v 27. týždni:  pondelok 4.7. a stredu 6.7.

Dňa 8. júla 2022 sa  predvedieme dopoludnia v samostatnom programe vo Family Parku  na letisku v rámci letného festivalu POHODA  v Trenčíne.

Bude upresnenené !

 

Prázdniny / dovolenka v súbore:       9.7. -31.7.       a        8.  8.- 4.9.2022
V dňoch 6. - 7. augusta 2022 odcestuje v skorých ranných hodinách súbor do valašského Rožnova pod Radhošťem , kde sa zúčastní na XXIII. ročníku MFSF Jánošikov dukát 2022.         

 Bude upresnenené ! 

Potvrdené termíny ďalších vystúpení:      

11. 9. 2022,  4.11.2022

 

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.