Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

1. 8. 2022

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

 

 

Prázdniny / dovolenka v súbore:       9.7. -31.7.       a        8.  8.- 4.9.2022

 V dňoch 6. - 7. augusta 2022 odcestuje v skorých ranných hodinách súbor do valašského Rožnova pod Radhošťem , kde sa zúčastní na XXIII. ročníka MFSF Jánošikov dukát 2022. 

Pozvané súbory:

Folklórny súbor VRETENO, Kysáč, Srbsko
Slovenský tanečný súbor DÚHA, Malý Kereš, Maďarsko
Folklórny súbor CEROVINA, Čerpotok, Rumunsko
MUZIKA MILANA RENDOŠA, Košice, Slovensko
Folklórny súbor BORIEVKA, Košice, Slovensko
Folklórna skupina KADLUBEK, Valaliky, Slovensko
Detský folklórny súbor HANIČKA, Košice, Slovensko
Detský folklórny súbor KORNIČKA, Trenčín, Slovensko
TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko
Dechová hudba VALAŠKA, Valašské Klobouky, Česká republika
Folklórny súbor DUNAJEC, Olomouc, Česká republika
Folklórny súbor ŠARVANCI, Praha, Česká republika
Folklórny súbor ŠMYKŇA, Ostrava, Česká republika
Folklórny súbor PÚČIK, Brno, Česká republika
Dětský folklorní soubor KAŠAVJÁNEK, Zlín, Česká republika
TRIO KANTAR, Praha, Česká republika
Taneční soubor PIRIN, Brno, Česká republika

 

 

P r o g r a m :

10.00 hod. Masarykovo nám.
ROZTANCOVANÝ ROŽNOV – FOLKLÓR V ULICIACH MESTA
Živá pozvánka na festivalové programy

10.30 hod. RIEKA RADOSTI
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov
z Masarykovho nám. do Dreveného mestečka VMP

Pódium Na pasienku


Sobota 6. 8. 2022

Pripravili: Tereza Habartová, Kristýna Mlčuchová

11.30 hod. Pódium Na pasienku – Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA - Malá škola abovských tancov
Vyučujú: Martin Topoľovský a Katarína Topoľovská, Košice, Slovensko
Sprevádza: ĽH FS Borievka, Košice, Slovensko

12.30 hod. Folklórny súbor VRETENO, Kysáč, Srbsko
13.00 hod. Slovenský tanečný súbor DÚHA, Malý Kereš, Maďarsko
13.30 hod. Folklórny súbor CEROVINA, Čerpotok, Rumunsko
16.00 hod. Folklórny súbor BORIEVKA, Košice, Slovensko
16.30 hod. Detský folklórny súbor HANIČKA, Košice, Slovensko
17.00 hod. Detský folklórny súbor KORNIČKA, Trenčín, Slovensko

Nedeľa 7. 8. 2022
11.00 hod. Folklórny súbor BORIEVKA, Košice, Slovensko
11.30 hod. Folklórny súbor VRETENO, Kysáč, Srbsko
12.00 hod. Folklórny súbor CEROVINA, Čerpotok, Rumunsko
12.30 hod. Slovenský tanečný súbor DÚHA, Malý Kereš, Maďarsko

 

Pódium U rybníčku

Sobota 6. 8. 2022
Pripravil: Ondřej Drahotský

12.00 hod. TRIO KANTAR, Praha, Česká republika
12.30 hod. Taneční soubor PIRIN, Brno, Česká republika
13.00 hod. Terchovská muzika TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko
13.30 hod. Folklórny súbor DUNAJEC, Olomouc, Česká republika
14.00 hod. Folklórny súbor ŠARVANCI, Praha, Česká republika
14.30 hod. Folklórny súbor PÚČIK, Brno, Česká republika
15.00 hod. Folklórny súbor ŠMYKŇA, Ostrava, Česká republika
15.30 hod. Terchovská muzika TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko
16.00 hod. Dětský folklorní soubor KAŠAVJÁNEK, Zlín, Česká republika

 

Nedeľa 7. 8. 2022

11.00 hod. Detský folklórny súbor KORNIČKA, Trenčín, Slovensko
11.30 hod. Terchovská muzika TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko
12.00 hod. Taneční soubor PIRIN, Brno, Česká republika
12.30 hod. Folklórny súbor DUNAJEC, Olomouc, Česká republika
13.30 hod. Folklórny súbor ŠARVANCI, Praha, Česká republika

 

15.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
Z RODNÉHO KRAJA
Slávnostný galaprogram

DLH Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  do detskej ľudovej hudby

- muzikantov a muzikantky vo veku od 11 rokov  (husle, viola, klarinet, heligónka, akordeón, cimbal, trúbka, gajdy,  ...).  

Záujemcovia sa hláste od 5 septembra 2022 každý pondelok a štvrtok od 17h00 

v Galérii Vážka, na Mier. nám. v Trenčíne resp. volajte na mobil 0910 793 703.

     

Dňa 11. septembra 2022 účinkujeme v programe detských folklórnych súborov v rámci mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy  PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE na Mierovom nám. v Trenčíne.                    Bude upresnenené ! 

Potvrdené termíny ďalších vystúpení:       30.10.2022,   4.11.2022

 

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.