Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

15. 4. 2024

 stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

Dňa 20. apríla 2024 sa zúčastníme krajskej  Súťaže a prehliadky ľudových hudieb VIDIEČANOVA HABOVKA v Kultúrnom centre v Bojniciach.  

Zraz: Palackého ul.; 8h00

Dňa 19. mája 2024  bude  spoločné vystúpenie jubilujúcich trenčianskych folklórnych súborov  v Posádkovom klube v Trenčíne.   

 .... bude upresnené !!!

Dňa 8. apríla 2024 účinkuje súbor  v programoch  Trenčianskych folklórnych slávností v  amfiteátri v Mníchovej Lehote.

Doprava individuálna !  

 .... bude upresnené !!!

Dňa 22. júna 2024 odcestuje súbor do Frýdku Místku ( ČR), kde sa zúčastní  na 27. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu. 

 .... bude upresnené !!!

 

Potvrdené termíny najbližších vystúpení:    

8.-19.7.2024 -  zájazd

11.-12.10.2024  - 25. výročie súboru (hudobno-spevný program, predpremiéra, premiéra)

 

 

Školné

Školné je 100 Eur september – január a 100 Eur február - jún.

Súrodenci:SÚRODENCI: 80 Eur  /1 dieťa september – január a 80 Eur / 1 dieťa  február – jún

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.