Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

19. 2. 2024

 stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

Tlačivá k venovaniu    

Jarné prázdniny: 19. februára - 25. februára 2024

Dňa 15. marca 2024  bude o 18h00  vystúpenie pre verejnosť pod názvom "Z NAŠEJ KUCHYNE"  v Posádkovom klube v Trenčíne.   

Príďte podporiť a povzbudiť Vaše ratolesti !   

Dňa 6. apríla 2024 sa zúčastníme postupovej regionálnej  Súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov ako i  krajského kola ŠAFFOVA OSTROHA vo Hviezde v Trenčíne.  

  .... bude upresnené !!!

Dňa 19. múja 2024  bude  spoločné vystúpenie jubililujúcich trenčianskych folklórnych súborov  v Posádkovom klube v Trenčíne.   

 .... bude upresnené !!!

Potvrdené termíny najbližších vystúpení:    

 8. 6.2024, 22. 6.2024, 8.-19.7.2024  11.-12.10.2024

 

 

Školné

Školné je 100 Eur september – január a 100 Eur február - jún.

Súrodenci:SÚRODENCI: 80 Eur  /1 dieťa september – január a 80 Eur / 1 dieťa  február – jún

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.