Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

14. 7. 2018

V dňoch 15. - 28. júla 2018 odcestuje naša "kultúrna delegácia" na zahraničný letecký zájazd - na Taiwan .  

Na tomto ostrove sa v meste Yi-lan a jeho okolí zúčastní na Medzinárodnom detskom folklórnom festivale 

Internátne uytovanie je v meste  Sanching. Okrem nás účinkuje na tomto najväčšom detskom folklórnom festivale ešte ďalších 21 folklórnych súborov: 

South Africa, Russia, Mexico, Turkey, Spain, Peru, Sri Lanka, Philippines, Colombia, Indonesia, Belize, Kazakhstan ,Thailand, ....  

 

Projekt je podpoený Fondom na podporu umenia

 

Odchod / zraz DH: 15.7.2018 (ne), 9h30     

Predbežný čas príchodu do TN : 28.7.2018 (so), cca 15h30

Dovolenka / prázdniny:  

29. júla - 2. septembra 2018

 

Termíny ďalších vystúpení a akcií

SEPT

8. 9. 2018; 22.9.2018

OKT

7. 10. 2018

   

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2017 / 2018:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.