Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

23. 9. 2018

Dňa 7. októbra 2018 bude vystúpenie pre verejnosť pod názvom "Z NAŠEJ KUCHYNE" o 15h00 v kine HVIEZDA v Trenčíne.   

Príďte podporiť a povzbudiť Vaše ratolesti !                  Zraz: 13h45 Hviezda

    

Termíny ďalších vystúpení a akcií

OKT

20.10.2018

NOV

10.11.2018

DEC

12.12.2018; 23.12.2018

 

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2018 / 2019:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.