Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

12. 9. 2022

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

 

 

Prázdniny / dovolenka v súbore:      8.  8.- 4.9.2022

1. nácvik po prázdninách bude 5. septembra 2022 - podľa rozpisu.

DLH Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  do detskej ľudovej hudby

- muzikantov a muzikantky vo veku od 11 rokov  (husle, viola, klarinet, heligónka, akordeón, cimbal, trúbka, gajdy,  ...).  

                                                

Záujemcovia sa hláste od 5 septembra 2022 každý pondelok a štvrtok od 17h00 

v Galérii Vážka, na Mier. nám. v Trenčíne resp. volajte na mobil 0910 793 703.

     

 

Potvrdené termíny ďalších vystúpení:       30.10.2022,   4.11.2022

 

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.