Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

10. 3. 2020

      Tlačivá k venovaniu      

Nácviky sú od 9. 3.  ZRUŠENÉ  - do odvolania !   

V dňoch 21.- 22. marca 2020 hostíme našich priateľov z DFS Hájenka (BRATISLAVA).  V rámci ich pobytu u nás bude aj spoločné vystúpenie pod názvom "DOBRE NECH JE TOMU DOMU"ktoré sa uskutoční v sobotu 21. marca 2020  o 15h00  vo Hviezde v Trenčíne.

Vstupenky na vystúpenie (vystupujú všetky skupiny od prvákov po deviatakov) budú v predaji od pondelka 24. 2. 2020 v KIC TN.

ZRUŠENÉ !!!

Dňa 18. apríla 2020 sa zúčastníme postupovej regionálnej  Súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov ako i  krajského kola ŠAFFOVA OSTROHA popoludní vo Hviezde v Trenčíne.   

  .... bude upresnené !!!

Termíny akcií a vystúpení v roku 2020:

23.-24. 5.2020

31.5.2020

6. 6.2020,    21. 6.2020

27. 7. - 5. 8. 2020

8.- 9. 8.2020

12.- 13. 9.2020

8.- 10. 10.2020

 

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2019 / 20120

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.