Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

17. 5. 2018

Dňa 26. mája 2018 sa zúčastníme o 16h00 3. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom "Otváranie studničiek" na Barte nám. (Husací rínok) v Nitrianských Sučanoch.  

Zraz - DH: 13h35

Dňa 26. mája 2018 odcestuje naša prípravka na 9. roč. Česko slovenského folklórneho festivalu "MÁJIČEK" do Zlína (ČR).                             Bude upresnené ...
Dňa 8. júna 2018 budeme pozývať divákov na 38. Trenčianske folklórne slávnosti o 18h45 na Mierovom nám. v Trenčíne.

Bude upresnené ...

  Dňa 9.  júna 2018 účinkuje súbor  v rôznych programoch na 38. ročníku Trenčianskych folklórnych slávností v KD a amfiteátri v Mníchovej Lehote.    

Doprava individuálna !

Bude upresnené ...

Dňa 16. júna 2018 účinkuje súbor v programe "Trenčanskú dolinú" o 17h25 na 59. ročníku MFF Myjava v areáli v Trnovci .
Dňa 16. júna 2018 sa predstaví naša hudba, ktoré postúpila s z krajského kola na Celoštát. prehliadke DLH, spev. skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov "Vidiečanova Habovka" v Kultúrnom dome  v HABOVKE.                                Držíme im palce !     

Zraz - DH: 9h00   Návrat: bude upresnené ...

  Dňa 24.  júna 2018 sme hosťami na Župnom  festivale kultúry v Krakovanoch.

Bude upresnené ...

  V dňoch 15. - 28. júla 2018 odcestuje naša "kultúrna delegácia" na zahraničný letecký zájazd - na Taiwan Na tomto ostrove sa v meste Yi-lan a jeho okolí zúčastní na Medzinárodnom detskom folklórnom festivale 

Projekt je podpoený Fondom na podporu umenia

Odchod / zraz DH: 15.7.2018 (ne), 9h30     Predbežný príchod: 28.7.2018 (so), 15h0

Bude upresnené ...

Dovolenka / prázdniny:  

29. júla - 2. septembra 2018

Termíny ďalších vystúpení a akcií

SEPT

8. 9. 2018; 22.9.2018

OKT

7. 10. 2018

   

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2017 / 2018:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.