Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

20. 5. 2022

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

V dňoch 27. - 29. mája 2022 bude Celoslovenské kolo Súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2022 v Dlhom Klčove, v ktorom sa predstaví aj náš tanečný pár.

Bude upresnené ...

Dňa 4. júna 2022 budú Trenčianske folklórne slávnosti, v rámci ktorých budeme účinkovať od 14h15 v amfiteátri v Mníchovej Lehote.

Doprava individuálna, zraz všetkých členov: 13h00

Dňa 19. júna 2022 sa zúčastníme na MFF Myjava v amfiteátri Trnovce na  Myjave.

Bude upresnené ...

Nepotvrdené termíny ďalších vystúpení:   6.-7. 8. 2022,   21. 8. 2022,  11. 9. 2022

 

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.