Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

2. 12. 2019

Dňa 15. decembra 2019  (nedeľa) bude na Mier. námestí v Trenčíne o 14h30 vianočné vystúpenie speváčok, spevákov, zo skupiny č. 1. a 2.- šiestaci až deviataci (15 min.) v rámci tradičného podujatia ČARO VIANOC POD HRADOM.         Vystúpenie je vonku, preto sa treba "zimno" obliecť.   Zraz pri javisku o 14h15 oblečení v kroji.       

Potom účinkujeme večer v kostole v Adamovských Kochanovciach.          ... bude upresnené !!

Dňa 21. decembra 2019  (sobota) sa predstaví súbor v tradičnom vianočnom programe "HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME" o 15h30 a 18h00 vo Hviezde v TRENČÍNE.         

bude upresnené ...!

Dňa 22. decembra 2019 (nedeľa) bude na Mier. námestí v Trenčíne vianočné vystúpenie speváckej skupiny  zo zákl. zostavy spolu s ľudovou hudbou (15 min.) v rámci tradičného podujatia ČARO VIANOC POD HRADOM.          Vystúpenie je vonku, preto sa treba "zimno" obliecť.

Zraz pri javisku o 14h15 oblečení v kroji. 

  V dňoch 23. decembra 2019 - 9. januára 2020 sú  Vianočné prázdniny v súbore.

DFS Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  

do detskej ľudovej hudby - muzikantov a muzikantky vo veku od 12 rokov  (husle, viola, klarinet, píšťalka, heligónka, akordeón, cimbal, gajdy,  ...).  Záujemcovia sa hláste každý pondelok a štvrtok od 17h00 v KC na Dlhých Honoch - ďalšie info - na plagát

 

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2019 / 20120

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.