Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

2. 1. 2023

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

 

 

V dňoch 19. decembra 2022 - 8. januára 2023 sú Vianočné prázdniny v súbore. 

 

 

Ďakujeme všetkým rodičom našich detí za spoluprácu v roku 2022 a 

do nového roku 2023 želáme im aj deťom veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Vedenie DFS Kornička

Potvrdené termíny najbližších vystúpení:       

19.3.2023, 2.-3.6.2023, 24.-25.6.2023, 15.7.2023, 16.7.2023, 7.10.2023

 

DLH Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  do detskej ľudovej hudby

- muzikantov a muzikantky vo veku od 12 rokov  (husle, viola, klarinet, heligónka, akordeón, cimbal, trúbka, gajdy,  ...).

                                                

Záujemcovia, hláste sa každý pondelok a štvrtok od 17h00

v Galérii Vážka, na Mier. nám. v Trenčíne resp. volajte na mobil 0910 793 703

     

 

 

 

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.