Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

14. 11. 2023

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

 

 

Dňa 11.decembra  2022 sa predstaví súbor v tradičnom vianočnom programe "HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME" v Posádkovom klube v TRENČÍNE.

bude upresnené ...!

V dňoch 17. -18.decembra  2022 bude na Mier. námestí v Trenčíne vianočné vystúpenie speváckej skupiny a malých detí z prípravky a predprípravky spolu s ľudovou hudbou  rámci tradičného podujatia ČARO VIANOC POD HRADOM.  Vystúpenie je vonku, preto sa treba "zimno" obliecť.

 bude upresnené ...! 

DLH Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  do detskej ľudovej hudby

- muzikantov a muzikantky vo veku od 11 rokov  (husle, viola, klarinet, heligónka, akordeón, cimbal, trúbka, gajdy,  ...).

                                                

Záujemcovia sa hláste každý pondelok a štvrtok od 17h00 

v Galérii Vážka, na Mier. nám. v Trenčíne resp. volajte na mobil 0910 793 703.

     

Potvrdené termíny ďalších vystúpení:       19.3.2023, 3.6.2023, 24.-25.6.2023, 15.7.2023, 16.7.2023, 7.10.2023

 

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.