Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

23. 1. 2018

 

Na február pripravujeme tlačivá k venovaniu        

Dňa 11. februára 2018 sme popoludní hosťami Zimných slávností HORNONITRIA,  ktoré budú v obci NEDOŽERY-BREZANY.

... bude upresnené !

Jarné prázdniny: 19. februára - 25. februára 2018

Dňa 10. narca 2018 bude vystúpenie pre verejnosť pod názvom "Z NAŠEJ KUCHYNE" o 15h00 v kinosále HVIEZDY v Trenčíne.   

Príďte podporiť a povzbudiť Vaše ratolesti !    

V dňoch 23. - 25 marca 2018 odcestuje naša prípravka na recipročný zájazd do Košíc, kde sa stretnú so svojími rovesníkmi s DFS VIGANČEK.na spoločnom vystúpení..

 

Dňa 8. apríla 2018 sa zúčastníme o regionálneho kola  Súťaže ŠAFFOVA OSTROHA v Kultúrnom dome v Dolnej Súči.                           

Bude upresnenené ... ! 

Termíny ďalších vystúpení a akcií

MAREC

23. - 25. 3. 2018

APRÍL

28. 4. 2018

JÚN

9. 6. 2018, 16. 6. 2018

   

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2017 / 2018:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.