Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

21. 10. 2019

V dňoch 18.-20. októbra 2019 bude povinné sústredenie celého súboru v Hoteli FRANTIŠEK v Čertove - Lazy pod Makytou. Ubytovanie, raňajky, obedy, večere sú zabezpečené; večerou v piatok začíname a obedom v nedeľu končíme. . ... bude upresnenené !

Info k poplatku za sústredenie bude zaslané mailom.         Uhradiť na BU (IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091) do 10. 10. 2019 a do poznámky uviesť meno dieťaťa + sustredenie

Oslavy 20. výročia založenia súboru budú v dňoch 25. - 26. októbra 2019  v TrenčíneSú naplánované 

- hudobno-spevná pozvánka o 19h00 (25.10.2019) v Galéria-Vážka.

Zraz vo Vážke: 17h15 

- 2 slávnostné programy o 14h00 a 18h00 (26.10.2019) vo Hviezde. 

Zraz vo Hviezde: 8h15 hudba, 8h45 ostatní

Po vystúpení bude po 20h30 spoločenské posedenie súčasných i bývalych členov súboru.               

 

NÁVRATKA  

Vstupenky na 20. výročie sú v predaji v KIC Trenčín od 2. septembra 2019.

 

VIDEO-POZVÁNKA:

https://www.facebook.com/kornicka.sk/posts/2400323036732028 

Dňa 9. novembra 2019 bude vystúpenie vo Veľkej Hradnej  o 20h45.  Zraz DH: 18h30

 Dňa 15. decembra 2019  (nedeľa) bude na Mier. námestí v Trenčíne o 14h30 vianočné vystúpenie speváčok, spevákov, zo skupiny č. 1. a 2.- šiestaci až deviataci (15 min.) v rámci tradičného podujatia ČARO VIANOC POD HRADOM.         Vystúpenie je vonku, preto sa treba "zimno" obliecť.

Zraz pri javisku o 14h15 oblečení v kroji. 

Potom účinkujeme večer v kostole v Adamovských Kochanovciach.   

... bude upresnené !!!

Dňa 21. decembra 2019  (sobota) sa predstaví súbor v tradičnom vianočnom programe "HOJNÉ POŽEHNANIE VÁM NESIEME" o 15h30 a 18h00 vo Hviezde v TRENČÍNE.         

bude upresnené ...!

Dňa 22. decembra 2019 (nedeľa) bude na Mier. námestí v Trenčíne vianočné vystúpenie speváckej skupiny  zo zákl. zostavy spolu s ľudovou hudbou (15 min.) v rámci tradičného podujatia ČARO VIANOC POD HRADOM.          Vystúpenie je vonku, preto sa treba "zimno" obliecť.

Zraz pri javisku o 14h15 oblečení v kroji. 

V dňoch 23. decembra 2019 - 9. januára 2020 sú  Vianočné prázdniny v súbore. 

Ďalšie plánované vystúpenia a sústredenia:

 DFS Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  

do detskej ľudovej hudby - muzikantov a muzikantky vo veku od 12 rokov  (husle, viola, klarinet, píšťalka, heligónka, akordeón, cimbal, gajdy,  ...).  Záujemcovia sa hláste každý pondelok a štvrtok od 17h00 v KC na Dlhých Honoch - ďalšie info - na plagáte.

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2019 / 20120

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.