Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

18. 9. 2017

 

Dňa 6. októbra 2017 účinkujeme o 18h00 na firemných oslavách v penzione Žakovic v Trenčianskych Bohuslaviciach.

Bude upresnené ...

 

Dňa 7. októbra 2017 bude vystúpenie pre verejnosť pod názvom "Z NAŠEJ KUCHYNE" o 16h00 v kine HVIEZDA v Trenčíne.   

Príďte podporiť a povzbudiť Vaše ratolesti !           Vstupné  dobrovoľné !         Bude upresnené ...

Termíny ďalších vystúpení a akcií

NOVEMBER

3.-5.11.2017 sústredenie v Čertove

11.11.2017

28.11.2017

DECEMBER

3.12.2017; 10.12.2017; 14.12.2017; 17.12.2017

   

Zraz - DH: 10h45 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

Nácviky pre nový školský rok 2017 / 2018:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.