Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

23. 7. 2017

 

Nácviky

sobota 22.7.17: 16h00 - 20h00 - len tanec pondelok 24.7.17 a utorok 25.7.17: od 16h30 - do 19h30  všetci
   

Do 24.7. 2017 je potrebné uhradiť sumu na zájazd do Rumunska na BU Korničky = IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091 a do poznámky napísať meno dieťaťa.

V dňoch 26. júla - 31. júla 2017 odcestuje súbor do rumunských miest NADLAK a CLUJ-NAPOCA. V Nadlaku navštívi svojich krajanov a strávi spoločný večer s domácim FS SÁLAŠAN a v Cluji-Napoca bude reprezentovať našu krajinu na 18. ročníku  FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FOLCLOR „SERBĂRILE TRANSILVANE”.  Spoluúčinkujú súbory z Grécka, Bulharska, Ukrajiny a Rumunska.         Deti sú ubytované aj v rodinách.  

Zraz 26.7.2017 - 7h00           Itinerár                              Príchod 31. 7. 2017 vo večerných hodinách

- 1 časť:  1. - 17. 8. 2017         

Dňa 18. augusta 2017 bude zhrávka na vystúpenia 19.8.2017

Dňa 19. augusta 2017 sa predstavíme v Trnave a v Priepasnom v rámci:

»»15. ročníka medzinárodného festivalu TRNAVSKÁ BRÁNA

»» Muziganské Priepasné

Zraz - DH: 11h00    Bude upresnené ! 

- 2 časť: 20. 8. - 3. 9. 2017

Dňa 4. septembra 2017 je prvý nácvik v novom škol. roku vo všetkých zložkách súboru.

Termíny ďalších vystúpení a akcií

SEPTEMBER

9. 9.; 24. 9.  2017

NOVEMBER

11.11.2017

OKTÓBER

7.10.2017

DECEMBER

...

   

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

Nácviky pre nový školský rok 2016 / 2017:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.