Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

14. 1. 2019

Jarné prázdniny: 2.- 10.3. 2019

V dńoch 15.-17. marca bude celosúborové sústredenie na Čertove.

Termíny ďalších vystúpení a akcií

MAR

23.3.2019

APR

6.4.2019

JÚN

8.6.2019, 23.6.2019

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2018 / 2019:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.