Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

12. 9. 2019

"Na Svätého Mikuláša, keď storočie končilo, také malé a veselé voľačo sa zrodilo... "  - odvtedy prešlo 20 rokov, dolu Váhom pretieklo veľa vody a v súbore sa vystriedali stovky detí. A isto majú doma na pamiatku schovaných zopár podobných fotografií. Chceli by sme z nich spraviť malú výstavku v rámci pripravovaných osláv 20-teho výročia Korničky. 

Ak teda doma čosi nájdete, prosím, pošlite fotky na adresu planka@kornicka.sk 

DFS Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  

do detskej ľudovej hudby - muzikantov a muzikantky vo veku od 12 rokov  (husle, viola, klarinet, píšťalka, heligónka, akordeón, cimbal, gajdy,  ...).  Záujemcovia sa hláste každý pondelok a štvrtok od 17h00 v KC na Dlhých Honoch - ďalšie info - na plagáte.

 V dňoch 13. - 15. septembra 2019 odcestuje súbor do maďarského mesta Szekszárd , kde sa zúčastní 14. ročníka festivalu ÖRÖKSÉG ORSZÁGOS GYERMEKTÁNC FESZTIVÁL, konaného v rámci Szekszárdi Szüreti Napok:
13.5.19 (PIA) 16h00  8´ vystúpenie (Béla király tér)
14.5.19 (SO) 15h00 sprievod (Bezerédj utca, Széchenyi utca)
15.5.19 (NE) 11h30 30´ vystúpenie (Béla király tér)

Strava zabezpečena počnúc PIA obed - končiac NE obed

itinerar

Zraz DH: 13.9. 6h45                      Príchod 15.9. vo večerných hodinách

V dňoch 18.-20. októbra 2019 bude povinné sústredenie celého súboru v Hoteli FRANTIŠEK v Čertove - Lazy pod Makytou. Ubytovanie, raňajky, obedy, večere sú zabezpečené; večerou v piatok začíname a obedom v nedeľu končíme. . ... bude upresnenené !

Info k poplatku za sústredenie bude zaslané mailom.         Uhradiť na BU (IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091) do 10. 10. 2019 a do poznámky uviesť meno dieťaťa + sustredenie

 

  Oslavy 20. výročia založenia súboru budú v dňoch 25. - 26. októbra 2019  v TrenčíneSú naplánované 

hudobno-spevná pozvánka o 19h00 (25.10.2019) v Galéria-Vážka.

2 slávnostné programy o 14h00 a 18h00 (26.10.2019) vo Hviezde. 

Po vystúpení bude po 20h30 spoločenské posedenie súčasných i bývalych členov súboru.               

 

NÁVRATKAVstupenky na 20. výročie sú v predaji v KIC Trenčín od 2. septembra 2019.

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2019 / 20120

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.