Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

12. 1. 2020

V dňoch 23. decembra 2019 - 8 januára 2020 sú Vianočné prázdniny v súbore.                      1. nácvik v novom roku bude 9.1.2020

Ďakujeme všetkým rodičom našich detí za spoluprácu v roku 2019 a 

do nového roku 2020 želáme im aj deťom veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Vedenie DFS Kornička

DFS Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  

do detskej ľudovej hudby - muzikantov a muzikantky vo veku od 12 rokov  (husle, viola, klarinet, píšťalka, heligónka, akordeón, cimbal, gajdy,  ...). 

Záujemcovia sa hláste každý pondelok a štvrtok od 17h00 v KC na Dlhých Honoch - ďalšie info -  plagát

V dňoch 1.- 2. februára 2020 bude povinné sústredenie na Dlhých Honoch v Trenčíne k nahrávke CD.   .... bude upresnené !!!
V dňoch 7.- 9. februára 2020 bude povinné sústredenie speváckej a hudobnej zložky v ČERTOVE k nahrávke CD.   .... bude upresnené !!!
V dňoch 6.- 8. marca 2020 nahrávame nové CD v Moravskom Lieskovom.    .... bude upresnené !!!
V dňoch 21.- 22. marca 2020 hostíme našich priateľov z DFS Hájenka (BRATISLAVA). 

V rámci ich pobytu u nás bude aj spoločné vystúpenie pod názvom "DOBRE NECH JE TOMU DOMU",  ktoré sa uskutoční v sobotu 21. marca 2020  popoludní  vo Hviezde v Trenčíne.  .... bude upresnené !!!

Dňa 18. apríla 2020 sa zúčastníme postupovej regionálnej  Súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov ako i  krajského kola ŠAFFOVA OSTROHA popoludní  vo Hviezde v Trenčíne.     .... bude upresnené !!!

Termíny akcií a vystúpení v roku 2020:

23.-24. 5.2020

6. 6.2020

8.- 9. 8.2020

12.- 13. 9.2020

 

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2019 / 20120

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.