Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

15. 6. 2019

V dňoch 22. - 23. júna 2019 sa zučastníme na 60. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA

» v sobotu naša ľudová hudba v Súťaži o Cenu Samka Dudíka o 15h40

ODCHOD - DH sobota: 7h15

GENRÁLKA - amfiteater: 9h10  (len 5 min. !)

SÚŤAŽNÉ VYSTÚPENIE: 15h40 (ideme 3. v poradí )

Okrem nás účinkujú hudby:   Borinka, J. Rosinského, KORNIČKA, Leváranek, Malá Kornička, Malí huslisti z Červeníka, Mladí huslisti z Červeníka, Tekovanček, Turanček a Vienok

 » v nedeľu v programe DFS "Deti, deťúrence, detiská" o 14h15

ODCHOD - DH nedeľa: 7h45

 

 

V dňoch 5. - 7. júla 2019 sa zúčastníme Medzinárodného folklórneho festivalu vo VÝCHODNEJ, kde účinkujeme piatok a v nedeľu na hlavnej scéne v rúznych programoch. 

ODCHOD - DH piatok  ... bude upresnené !

Dňa 13. júla 2019 účinkujeme  v rámci festivalu POHODA na letisku v TRENČÍNE o 14h00. 

Zvukovla: 13h20      Zraz: 12h30

Dňa 18. júla 2019 strávime spoločný večer s americkými turistami v Kultúrnom centre Dlhé Hony v TRENČÍNE, kde im predvedieme z nášho repertoáru niektoré tance a spevy.   

Zraz: 16h00      Bude upresnené ...!

 

Do 15.7. 2019 je potrebné uhradiť členský príspevok (200,- Eur) na zájazd do Bulharska na BU Kornička ČSOB.
V dňoch 24.-.31. júla 2019 odcestuje súbor na 21. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Международен фестивал за автентичен фолклор do bulharského DORKOVA . Okrem nášho súboru sa festivalu zúčastnia folklórne súbory z Gruzínska, Talianska, Cypru, Moldávie, Rumunska a 12 bulharských súborov. Ubytovanie bude v meste Velingrad.

ODCHOD - DH 24.7. streda: 15h00

PRÍCHO - 30.alebo 31. júla

 ... bude upresnené !

Dovolenka / prázdniny:  

1. augusta - 1. septembra 2019

Termíny ďalších vystúpení a akcií

SEP

7.- 8. 9.2019, 13.-15.9.2019

OKT

25.-26.10.2019

 

 

Školné

Školné je 50,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

Nácviky pre nový školský rok 2018 / 2019:

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.