Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

19. 3. 2023

 

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

 

 

Tlačivá k venovaniu       

Dňa 1. apríla 2023 účinkujeme o 14h00  v rámci 15. celoslovenského stretnutia košíkarov nazvaného Nevšedné podoby prútia v Kultúrnom dome Rudnik.

 ... bude upresnené !

Dňa 23. marca 2023 sa zúčastníme postupovej krajskej  Súťaže detských folklórnych súborov v Dome Kultúry v Partizánskom. 

... bude upresnené !

Potvrdené termíny najbližších vystúpení:       

1.5.2023, 2.-3.6.2023, 16.-18.6.2023, 25.6.2023, 15.7.2023, 7.10.2023

DLH Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  do detskej ľudovej hudby

- muzikantov a muzikantky vo veku od 11 rokov  (husle, viola, klarinet, heligónka, akordeón, cimbal, trúbka, gajdy,  ...).

                                                

Záujemcovia, hláste sa každý pondelok a štvrtok od 17h00

v Galérii Vážka, na Mier. nám. v Trenčíne resp. volajte na mobil 0910 793 703

     

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.