Repertoár

    DFS Kornička má vo svojom programe párové tance, detské tanečné hry, zvykoslovné pásma ako aj sólové a skupinové spevy, orchestrálne skladby prevažne z regiónu Trenčína a Myjavy.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=JxwPdFjxwOg, http://www.youtube.com/user/fskornicka/videos

Tance, hry a pásma:

Rok vzniku

Programové číslo

Lokalita

Námet / Choreografia

Hudobná úprava

Dĺžka trvania

 2017 Každý z inej dediny   Prezentácia rôznych štýlov tancovania lašungu, čardáša a selláckej v Soblahove, Trenčianskej Turnej, Selci, Kubrej a Mníchovej Lehote v podaní sólistov Soblahov, Selec, Trenčianska Turná, Kubra a Mních. Lehota Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 
Dolná Horná   Paródia na populárne formy spracovania tradičného ľudového umenia   Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 
Čardáše z Turnej  

Lašung a čardáš podľa súrodencov Jána Svrbíka a Márie Lukáčovej, rod. Svrbíkovej z Trenčianskej Turnej

Trenčianska Turná Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 
Polky z Turnej  

Tance Polky a Cecília z Trenčianskej Turnej v podaní sólistov

Trenčianska Turná Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 
Pred Provody   O tom ako sa v Selci mládenci a dievčence pripravovali na prijatie do stavu mládeneckého..  Selec Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 
2016 Polky spod Inovca   spracovanie obľúbených tancov minulého storočia z obcí Selec a Trenčianska Turná. Okrem voľnej improvizačnej formy použitá obľúbená Židovka zriedkavo vídaná Cecília Selec a Trenčianska Turná Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 
Selčani   rekonštrukcia priebehu ľudovej zábavy. Okrem striedania pomalého lašungu a rýchleho čardášu je zachovaná aj tradičná forma selláckej. Tá sa skladala z predspevu chlapcov, cifrovania, párového točenia a vyskakovaním na kĺby  Selec Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 
2015 Hloťani   "vizualizácia" publikácie autorky Eleonóry Kubalovej „Zvyky, piesne a tance v Mníchovej Lehote“, vydanej v roku 1961 – časť Tance Mníchova Lehota Vladimír Mišík

-

 
2014 Cez zelené žitečko   lašung, čardáś a sellácka z Mníchovej Lehoty v sólovom prevedení Mníchova Lehota Ondrej Mišík

Vladimír Boráň

 
Seje Peter proso   detské pohybové hry najmenších detí   Jaroslava Kohútová

-

 
2013 Hore naším humnom   sólový improvizačný tanec Lašung - Frišká a Sellácka Soblahov Jozef Ďuráči

Vladimír Boráň

 3,5 min
Húščari II.   hudobno-spevácko-tanečné pásmo  Chocholná - Kykula Vladimír Mišík

Vladimír Boráň / Peter Obuch

 12 min
2012

Lašung-Friška

  2 párový improvizačný tanec Lašung - Frišká Soblahov Jozef Ďuráči

Vladimír Boráň

 3 min

Kykulani 

  čardáše a hrozenská z Kykulských kopaníc v sólovom prevedení Kykula Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 3 min
2011 Húščari I. párové tance Na dva kroky, Čardáš, Hrozenská a Sellácka. Na Kykuli - kopaniciach v blízkosti Trenčína, žili ľudia ešte v polovici 20. storočia izolovane od civilizovejších obcí v dolinách. Tak sa im podarilo zachovať si svojský spevácky, muzikálny aj tanečný prejav, ktorý spracoval súbor v tanci Húščári. Húščármi posmešne nazývali obyvatelia dedín kopaničiarov z Kykule. Chocholná - Kykula Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 6 min
V Trenčíne na hrade párový tanec VODENÁ v interpretácií najmenších tanečníkov Kubra Jaroslava Kohútová

Vladimír Boráň

3 min.
Veselie pásmo.  Postavenie novej chalupy bolo aj v dávnych časoch významnou rodinnou udalosťou. Podľa starej povery, rozšírenej v okolí Trenčína, prinášalo nešťastie, ak v novej chalupe niekto zomrel skôr, ako sa tam konala svadba. Aby domáci túto poveru „oklamali“, predtým ako sa tam nasťahovali, zavolali si deti, aby sa v novej chalupe zahrali na svadbu.  Soblahov Jozef Ďuráči / Vladimír Mišík

-

 10 min
2010 Kubrani párové tance - prepis pôvodných tancov podľa videozáznamov folklórnej skupiny KUBRAN z rokov 1948, 1954 a 1970. Kubra Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 4,5 min
2009 Trenčania párový tanec. Dielo predstavuje základné tanečné formy vyskytujúce sa v okolí Trenčína – lašung, čardáš sellácku. Využíva improvizačné schopnosti detí a ich nadšenie pre interpretáciu tancov svojho regiónu. okolie Trenčína Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 5 min

Regrúti

spracovanie vojenskej tematiky od hrania sa detí na vojakov cez voľbu kapitána až po regrútsku zábavu Soblahov Jozef Ďuráči

Vladimír Boráň

 15 min

Lubinanci Čas ukážky 1:25 párový tanec Čardáš. Tanečné číslo je rekonštrukciou staršej a novšej formy čardášov z okolia Lubiny. Zo záznamov tancov v podaní p. Komorecha z Lubiny a Milana Dunajčíka z Miškech Dedinky.  Lubina (región MYJAVA) Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

 4 min
Kerá nad kerú dievčenský tanec okolie Trenčína Lenka Šútorová-Konečná

Vladimír Boráň

 4 min
2007 Sníček našej Zuzky

sólový párový tanec - ... aj takto sa chodilo na vohľady v Soblahove

Soblahov Jozef Ďuráči

Vladimír Boráň

6 min
2004 "Zabudnutý čardáš"

mládenecký tanec. V odľahlej obci Šípkov (v blízkosti Trenčína) dávno zabudli ako sa kedysi tancovalo na zábavách. V r. 1988 tri 70-ročné ženičky po chlapsky,  s obrovským zanietením zatancovali autorovi čísla tento zabudnutý čardáš, ktorý potom  autor naučil deti.

Šípkov Jozef Ďuráči

Vladimír Boráň

 6 min

Maruliena detské pohybové hry najmenších detí okolie Trenčína Jozef Lehocký / Ivana Mišíková

Vladimír Boráň

 5,5 min
Sellácka

párový tanec Sellácka je najstarší a najtypickejší tanec trenčianskej oblasti. V obci Kubra, ktorá je dnes súčasťou mesta Trenčín, sa zachovalo množstvo jeho motívov. Keďže je to tanec svižný a veselý, nielen že ho deti radi tancujú, ale patrí aj k divácky najpríťažlivejším.

Kubra Andrea Boráňová

Vladimír Boráň

 5 min
2002 Spod Ostrého vrchu

párové tance Lašunk - frišká, Čardáš a Sellácka. Ostrý vrch je kopec nad dedinkou Soblahov, v ktorej si obyvatelia ctia tradície svojich predkov. Tanec je obrazom tanečnej zábavy, na ktorej sa tancoval pomalý „verbung“, rýchlejší „čardáš“ a najrýchlejšia „sellácka“.

Soblahov Jozef Ďuráči / Vladimír Mišík

Vladimír Boráň

6 min
2001 Bubáč

ako sme v Omšení ”bubáčov” - strašiakov robili.  Na jar, po zasiatí obilia bolo treba na pole postaviť strašiakov – bubáčov, – aby vrabce nevyzobali čerstvo zasiate zrno. To bola úloha pre dievčatá, ktoré si chvíle pri ich výrobe krátili spevom a tancom.

okolie Trenčína Ivana Mišíková

Vladimír Boráň

10 min
Betlehemci  

zvykoslovné vianočné pásmoChodenie chlapcov s Ježiškom, ktorí ohlasujú narodenie Ježiša Krista a prajú gazdom všetko dobré. Traja chlapci predstavujú dobro, čierny Kubo „nemehlo“.

Soblahov Jozef Ďuráči

-

2,5 min.
2000 Jako sme v Soblahove lichvu pásli

hry chlapcov a dievčat pri pasení lichvy (statku).

Deti sa pri pasení kráv zvolajú na lúku, spolu sa hrajú a zabávajú – chlapci na vojakov, na hada, dievčatá si radi zatancujú a spolu potom preskakujú palice. Z blata si zamiesia placky, ktoré pri hodení na zem plieskajú.

Soblahov Jozef Ďuráči

Vladimír Boráň

12 min
1999 Poza mosty ide vlak  

spevácko - tanečná hra na vláčik.  Štylizovaná detská tanečná hra, v ktorej deti napodobňujú vlak a v jeho rytme tancujú jednoduché napodobeniny tancov svojich rodičov.

okolie Trenčína Vladimír Mišík, Jozef Ďuráči

-

6 min
Vianoce v Kubre  

zvykoslovné vianočné pásmo.  Umelecké spracovanie vianočných zvykov od chodenia Betlehemcov, po spievanie na Tri krále. Programový blok má tieto časti: Betlehemci, Štedrý deň, Polnočná omša,Vinšovanie v deň Svätého Štefana

Kubra kolektív vedúcich

-

10 min.

 

 

Hudobno - spevácke čísla:

Rok vzniku

Programové číslo

Lokalita

Hudobná úprava / Námet

Dĺžka trvania

2016 Gajdošské tradičná hudba z kopaníc  Bošáčky, Kykulské kopanice

Vladimír Boráň

 4 min
2014 Dolu Starou Hutou orchestrálna skladba pre cimbal - sólo M. Boráň región Tekova

Vladimír Boráň

 5 min
2012 Daj Boh šťastia koledy -

Vladimír Boráň

 3,5 min
Veselosť velká koledy -

Vladimír Boráň

 3,5 min
Tento je čas radostný koledy -

Vladimír Boráň

 4,5 min
Morenička, Morena.. tradičné  spevy  najmenších detí na obchôdzke Trenč. Turná, Záblatie

Jaroslava Kohútová

 3 min
2011 Okolo Kykule piesne z Kykulských kopaníc Chocholná - Kykula

Jaroslava Kohútová

 3,5 min
Hrozenské tradičná hudba z Kykulských kopaníc Chocholná - Kykula

Vladimír Boráň

 5 min
Brnkaná orchestrálna skladba pre cimbal - sólo M. Chudá

región Pohronia

Pavol Tonkovič

 4 min
2010 Radostná novina nám nastala koledy -

Vladimír Boráň

 3 min
Čo to za hlas počuť z Betlehema koledy -

Vladimír Boráň

 4 min
Striguonske nuoťi orchestrálna skladba región Podpoľania

Vladimír Boráň

 3 min
Na tom našem nátoni orchestrálna skladba Omšenie

Vladimír Boráň

 3 min
Konopa, konopa dievocké piesne - sólo T. Kohoutová Hôrka, Kálnica

Vladimír Boráň

 3 min
Vítanie jari obchôdzka dievčat s pučiacou vetvičkou, keď zimu odháňajú a leto volajú...

Záblatie

Jaroslava Kohútová

 3 min
2008 Ďurské spevy tradičné spevy, kt. sa spievali na Jura

Kubra

Jaroslava Kohútová

5 min
Za krom, za dubom ... dievocké žartovné piesne - sólo T. Kohoutová

Trenčín

Juraj Plánka

4 min
2007 Ofertórium koledy -

Vladimír Boráň

4,5 min
Z myjafských samvót orchestrálna skladba podľa hry Samka Dudíka

Myjava

Vladimír Boráň

6 min
2006 Vojano tradičné spevy, kt. sa spievali na Jána

Kubra

Jaroslava Kohútová

 3 min
Milý moj dievocké piesne

Myjava

Vladimír Boráň

 4 min
2005 Ked cez Trenčín pojdeme regrútske piesne - orchestrálna skladba

Trenčín

Vladimír Boráň

 4 min
2003 Ked som išiel od mej milej mládenecká pieseň s heligónkou - F. Rebroš

Šípkov

-

 2,5 min
Hájiček háj žartovné piesne

okolie Trenčína

Vladimír Boráň

4 min
2002 Pred nami je zelený majorán  Čas ukážky 1:25 orchestrálna skladba z piesní z osob. výskumu

Dubodiel

Vladimír Boráň

6 min
Lúčne spevy trávnice Kubra

Jaroslava Kohútová

3 min
Mládenecké piesne piesne s heligónkou - F. Rebroš Trenčianska Turná

-

3 min
Kubranskú dolinu vojenské piesne s heligónkou a ľud. hudbou Kubra

Vladimír Boráň

3 min
Vinšujem Ti mládenecké piesne - sólo P. Horňák Omšenie

Vladimír Boráň

3.5 min
Ket sa diefča vydávalo dievocké piesne Myjava

Vladimír Boráň

4,5 min
2001 Pastierske koledy koledy

-

Vladimír Boráň

3,5 min
Na Tri krále koledy spievané počas Troch kráľov

-

Vladimír Boráň

2,5 min
Z polnočnej Čas ukážky 1:25 koledy spievané cestou z Polnočnej omše

-

Vladimír Boráň

5,5 min
2000 Okolo Omšená dievocké ľúbostné piesne Omšenie

Vladimír Boráň

3,5 min.
Kerá nemá v tomto Selci frajéra dievocké piesne - sólo T. Kohoutová Selec

Vladimír Boráň

4 min.
Turnanskí mládenci žartovné dievocké piesne Trenčianska Turná

Vladimír Boráň

4,5 min.