Naši sponzori

Projekt z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

V roku 2019 sme zaobstarali pre nové programové čísla krojové kostýmy podľa originálov z obce Kubra a tiež nový kontrabas. 

Všeobecné vyhlásenia o podporení 

z verejných zdrojov:

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

- Fond na podporu umenia v roku 2016 podporil projekt DFS KORNIČKA Trenčín  „Reprezentácia Slovenska DFS Kornička na 32. medzinárodnom festivale HASSELT 2016 - Belgicko“

- Fond na podporu umenia v roku 2016 podporil projekt DFS KORNIČKA Trenčín  „Krojové a nástrojové zabezpečenie pre DFS Kornička“

 

 

 

 
 

 

Mesto TRENČÍN