Pod likavským hradom 2005

20. celoštátny festival detských folklórnych súborov

10. – 12. júna 2005, Amfiteáter  Likavka

    Už po tridsiaty raz sa pod likavským hradom uskutočnil Detský folklórny festival. Likavka opäť privítala širokú škálu detských folklórnych súborov, ktoré prezentovali kultúru, zvyky, tradície svojich regiónov. V rámci XXX. ročníka Detského folklórneho festivalu Pod likavským hradom sa uskutočnil i 20. ročník Celoštátneho festivalu detských folklórnych súborov. Tento rok sa nám predstavili najlepšie detské folklórne súbory takmer zo všetkých regiónov na Slovensku.

PROGRAM

Sobota 11. júna 2005

8.45 – 13.00 hod.   priestorové skúšky

15.00 hod.               I. koncert celoštátneho festivalu 

17.00 hod.              II. koncert celoštátneho festivalu

20.00 hod.              škola tanca -  tanečný dom pre členov DFS

20.00 hod.               rozborový seminár pre vedúcich DFS

Nedeľa 12. júna 2005

14.00 hod.Pozdrav domácich folklórnych kolektívov

Galaprogram Celoštátneho festivalu detských folklórnych súborov a Detského  festivalu v Likavke

 

Účinkujúce súbory

Detský folklórny súbor BORINKA, Nitra

Vznikol v roku 1986, a navštevujú ho deti z celého nitrianskeho okresu. Repertoár súboru tvoria hry, piesne a tance z nitrianskeho i tekovského regiónu. Počas takmer 20 rokov svojej existencie sa súbor prezentoval na festivaloch na Slovensku (Myjava, Východná, Likavka, Detská folklórna Nitra...), ako i v zahraničí (navštívil Nemecko, Poľsko, Taliansko, Francúzsko, Slovinsko, Maďarsko i Vatikán), a získal titul laureáta na medzinárodnom festivale v Lotyšsku. Súbor má za sebou i úspešné účinkovanie v Slovenskom rozhlase, či detských reláciách STV.

V programovom čísle Trasený a frišká z Tekova sú spracované základné typy tancov z tekovskej oblasti – pomalý čardáš, frišká, dievčenské kolesá, mládenecké verbungy, materiál pre ktoré bol získaný z terénnych výskumov.

Vedúci súboru: Mgr. Marián Hlavatý

Detský folklórny súbor DOLINKA, Maňa

Bol založený v roku 1966, a spracováva a prezentuje miestne folklórne tradície. Zúčastnil sa rôznych folklórnych festivalov na Slovensku i v zahraničí. Okrem množstva kultúrnych akcií možno spomenúť účinkovanie na Národnej prehliadke detského tanca v Nových Zámkoch, či viacnásobnú účasť na Detskom folklórnom festivale v Prešove. Súbor je držiteľom dvoch Modrých a jednej Červenej medaily Ministerstva kultúry bývalej ČSSR.

V programovom čísle Na krumpličky sú štylizovane spracované zvyky a činnosti poľnohospodárskych robotníkov z obdobia združstevňovania z okolia Mane.

Vedúca súboru: Mgr. Mária Bednárová

 

Detský folklórny súbor ISTIGLINC, Dunajská Streda

Bol založený v roku 1978, a jeho názov pochádza z maďarskej detskej hry “Igy járják a koldustáncot istiglinc...”. V súbore sa zišli deti, ktoré majú radi tanec, ľudovú hudbu, kroje. Pod vedením A. Krausovej sa začala latka náročnosti tanečných choreografií zvyšovať, a súbor zaznamenal úspechy i v celoštátnom meradle. Po prvých tancoch a detských hrách zo Žitného ostrova prišli na rad i rytmicky náročnejšie tance z regiónov obývaných občanmi maďarskej národnosti, ktoré súbor spracúva a prezentuje. V súbore pracuje asi 30 detí, a ďalších 40 tvorí malú prípravku. Súbor sa počas 27 rokov svojej existencie mnohokrát s veľkým úspechom zúčastnil domácich i zahraničných folklórnych festivalov, a je držiteľom početných ocenení (1. miesto na festivale vo Veľkej Británii v roku 1995, víťaz súťaží maďarských detských folklórnych súborov v rokoch 1991, 1993, 1995 a 1997, či účasť na Celoštátnom detskom folklórnom festivale v Prešove v rokoch 2001, 2003, 2005).

V programovom čísle Hry a tance z Gemera uvidíme autenticky spracovaný chorovod, koleso, Vasvari verbunk a čardáš z gemerskej oblasti.

Vedúca súboru: Mgr. art. Agáta Krausová

 

Detský folklórny súbor KOKAVAN, Kokava nad Rimavicou

Vznikol ako jeden z prvých detských folklórnych kolektívov na Slovensku v roku 1946 pod vedením učiteľov P. Zajaca a Š. Bobru z potreby spestriť školské a dedinské podujatia kultúrnym programom. Od začiatku svojej existencie sa súbor venoval zberu, spracúvaniu, uchovávaniu i prezentácii piesní, tancov a zvykov z bohatej folklórnej tradície Kokavy .Pravidelne sa úspešne umiestňuje na okresných, krajských i celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Niekoľkokrát mal možnosť navštíviť i festivaly v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Maďarsko).

Programové číslo Hry na pastve autenticky spracúva hry chlapcov z okolia Kokavy pri pasení oviec a kráv.

Vedúca súboru: Mgr. Viera Brezinová

 

Detský folklórny súbor KORNIČKA, Trenčín

Vznikol v roku 1999, a tvorí ho približne 90 detí z Trenčína a okolia. Súčasťou súboru je i detská ľudová hudba a jej prípravka “ Husličkári”.

Názov súboru je pomenovaním dievčenského vrkôčika v obci Soblahov. Repertoár súboru je budovaný z tradícií, zvykov, tanečného, hudobného a piesňového materiálu z regiónu Trenčianska. Počas 5 rokov svojej existencie sa súbor s veľkým úspechom zúčastnil na súťažiach choreografií, spevákov i inštrumentalistov (Likavka 2001, Považská Bystrica 2002 a 2004, Strážnice 2004), a uskutočnil vyše 140 vystúpení. Zúčastnil sa i významných domácich folklórnych festivalov (Východná, Detva, Myjava), a prezentoval sa tiež v zahraničí (Francúzsko, Maďarsko...).

V programovom čísle Zabudnutý čardáš zo Šípkova autor autenticky spracoval neznámy “ zabudnutý” čardáš, ktorý mu v roku 1988 s obrovským zanietením po chlapsky zatancovali tri 70– ročné ženičky...

Vedúce súboru: Jaroslava Kohútová, Ivana Mišíková

 

Detský folklórny súbor KREMIENOK, Bratislava

Pracuje od roku 1989, a počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo viac ako tristo detí. Súbor absolvoval množstvo vystúpení v rámci kultúrnych podujatí, súťaží a festivalov doma i v zahraničí. Za významný úspech možno považovať účasť v programoch folklórnych festivalov Východná, Myjava či Strážnice, ako i relácie v STV, TV Markíza a Slovenskom rozhlase. Repertoár súboru tvorí spracovanie folklórneho materiálu z rôznych obcí a Slovenska (Važec, Terchová, Horehronie, Trenčiansko, okolie Myjavy).

Programové číslo Ludia na mna povedajú je časťou tanečného pásma z Myjavy v podaní najmladšej zložky súboru.

Vedúca súboru: Mgr. Katarína Baginová

Detský folklórny súbor LASTOVIČKY, Zvolen

Vznikol v roku 1997, a tvoria ho členovia Súkromnej ZUŠ, ktorá je zriaďovateľom súboru. Repertoár súboru tvoria choreografie, v ktorých je spracúvaný folklórny materiál z rôznych regiónov Slovenska s dôrazom na jednotu hudobnej a tanečnej zložky umeleckého prejavu. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na slávnostiach a festivaloch na Slovensku, z ktorých v tomto roku navštívi Detvu i Hrušov. Skúsenosti zo zahraničných pódií Lastovičky nazbierali vo Švédsku, v Poľsku i Dánsku.

V programovom čísle Pokým lekvár v kotle vrie autorka spracovala materiál od Anny Jambrichovej z Dolného Badína v hrách a tancoch, ktorými si deti vypĺňajú čas čakania na “lízák”, polouvarený slivkový lekvár...

Vedúca súboru: Mgr. Daniela Kováčová

Detský folklórny súbor MAGURÁČIK, Kežmarok

Od svojho vzniku v roku 1975 súbor zbiera, spracováva a interpretuje zvyky, piesne, hry a tance z goralského regiónu, a uchováva tradície ľudí spod Tatier. Počas svojej 30 ročnej činnosti sa stal držiteľom mnohých domácich i zahraničných ocenení. Je laureátom Detského folklórneho festivalu v Prešove z roku 1985, a pravidelne sa zúčastňuje najznámejších folklórnych festivalov a prehliadok na Slovensku. Zároveň mal možnosť prezentovať folklórne tradície svojho regiónu i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Litva, Francúzsko, Nemecko, Ukrajina, Rakúsko...).

Programové pásmo Fastnacht približuje najznámejšie zvyky remeselníkov zo starého historického mesta Kežmarok, bohatého na remeselnícke spolky a cechy, a zároveň zobrazuje obdobie najväčších zábav – Fašiangy. Počas nich prebiehal krst mäsiarskych učňov za tovarišov, majstrovské skúšky, či husacia jazda...

Vedúci súboru: Juraj a Anna Švedlárovci

 

Detský folklórny súbor MALÝ VTÁČNIK, Prievidza

Od svojho vzniku v roku 1977 je zameraný na zbieranie a spracovávanie hudobného, tanečného a piesňového materiálu z hornej Nitry. Scénické spracovanie ľudového tanca, hier, povestí a zvykoslovia, plné vtipu, dynamiky a spontánnosti prezentuje vyše 100 detí v tanečnej i hudobnej zložke súboru. Súbor sa pravidelne zúčastňuje krajských i celoslovenských súťaží DFS, a niekoľkokrát získal titul laureáta Detského folklórneho festivalu. S veľkým úspechom vystupuje na domácich festivaloch (Východná, Detva, Likavka, Dulovce, Hrušov, Červeník, Myjava, Zvolen...), a predstavil sa i na mnohých zahraničných folklórnych festivaloch (Poľsko, Bulharsko, Nemecko, Kanada, Francúzsko...). Ľudová hudba v roku 2000 získala Cenu Samka Dudíka na Myjave, a v roku 2004 získala titul laureáta Celoslovenskej súťaže DĽH v Považskej Bystrici.

V programovom čísle Jurko Jánošík, alebo 10 hráškov...uvidíme scénicky spracovaný Jánošíkovský námet, čerpaný z tvorby M. R. Martákovej pri príležitosti 100. výročia jej narodenia. Deti si zvolia Jánošíka, a ten podľa povesti dostane čarovnú košeľu, valašku i opasok, avšak byť hrdinom sa mu páči len kým ho baba nezradí...Toto programové číslo vzdáva hold p. M. Chvastekovi, rodákovi z Terchovej a dobrému kamarátovi...

Vedúca súboru: Eliška Hrbíková

 

Detský folklórny súbor PAVIČKA, Sečovce

Pracuje od roku 1983, a združuje deti vo veku 3 – 12 rokov, budujúc v nich vzťah k ľudovej piesni, hrám, tancu či riekankám. Námety a materiál pre svoju tvorbu súbor čerpá z folklórneho materiálu vlastného regiónu. Pravidelne sa zúčastňuje na mestských a okresných kultúrnych podujatiach.

Programové číslo Pri jaročku zobrazuje hry detí pri vode, a deti sa v ňom hrajú na žabky, s kamienkami, či na rybačku...

Vedúce súboru: Valéria Benedeková, Magdaléna Kožuchová

Detský folklórny súbor PILSKO, Oravské Veselé

Vznikol v roku 1972, a bol pomenovaný podľa vrchu tvoriaceho prírodnú hranicu s Poľskom. V súčasnosti má súbor viac ako 70 členov a svojou činnosťou sa zameriava na spracovávanie pôvodného folklórneho materiálu obce a okolia, v ktorom dominuje bezprostredný prejav detí, hry, spev i tanec. Počas svojej existencie získal súbor množstvo ocenení a predstavil sa nielen na festivaloch a prehliadkach na Slovensku (Východná, Myjava, Detva, Zuberec, Terchová, Trenčín), ale i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Švédsko, Nórsko...). Je držiteľom niekoľkých hlavných cien Celoštátneho detského folklórneho festivalu v Prešove, i titulu laureáta Medzinárodného folklórneho festivalu v Strážnici. Pravidelne spolupracuje s STV i Slovenským rozhlasom.

V programovom čísle Pod babkinou strechou autorka spracovala hry, piesne a tance detí z okolia Oravského Veselého pod najkrajšou – babkinou strechou.

Vedúci súboru: Pavla a Serafín Ganobčíkovci

 

Detský folklórny súbor RASLAVIČANIK, Raslavice

Obnovil svoju činnosť v roku 1998, a účinkuje v ňom asi 30 žiakov z miestnej ZŠ. Bohaté folklórne tradície Raslavíc, spracúvané a prezentované v repertoári súboru, jeho členovia predstavujú na kultúrnych akciách v obci i okolí, i na Šarišských slávnostiach piesní a tancov konajúcich sa v Raslaviciach. Súbor sa v tomto roku zúčastní Medzinárodného festivalu v Prahe, a nadväzuje kontakty i so súbormi v Poľsku a Čechách.

Programové číslo Dzvihaňe parobka zobrazuje “vyzdvihnutie” – prijatie chlapca za mládenca – “parobka”, aby si s ostatnými mládencami mohol zatancovať verbung, a na záver čardáš s dievčinou, ktorú si vyberie. Tomu predchádza splnenie “náročnej” úlohy...

Vedúca súboru: Mgr. Monika Bučková

 

Detský folklórny súbor ROZMARÍNČEK, Majcichov

Vznikol v roku 1992 a tvoria ho deti všetkých vekových kategórií, ktoré majú záujem o folklór. Materiál pre jednotlivé choreografie súbor získava od najstarších obyvateľov Majcichova a Modranky v okolí Trnavy. Ťažiskom repertoáru sú detské hry, rečňovanky, piesne, prekáračky, koledy a vinše. Súbor ich v spracovanej podobe prezentuje na rôznych slávnostných kultúrnych podujatiach obce, ako i mesta Trnava. Súbor sa pravidelne zúčastňuje regionálnej súťaže DFS, vystupuje v detských domovoch a domovoch dôchodcov, a účinkoval i v televíznej relácii “Vandrovali hudci”.

V programovom čísle Na zvírence sa v hre stretá detská fantázia so svetom prírody a ľudskej práce. Roľnícke deti na poli pozorovali prácu svojej rodiny, ale i rastlinky, kvety, zvieratká, hmyz, vtáčiky, ktoré sa stali súčasťou ich bytia. Ale najskôr hry...

Vedúca súboru: Mgr. Daniela Škultétyová

 

Detský folklórny súbor SLNIEČKO, Detva

Bol založený v roku 2000, a pracuje v ňom asi 40 detí v rámci tanečnej zložky i detskej ľudovej hudby. Spevácka skupina súboru získala titul laureáta Celoštátnej prehliadky speváckych skupín 2004 – 2005. Súbor zbiera, scénicky spracúva a prezentuje spevy, zvyky, tance z bohatého regiónu Podpoľania. S úspechom účinkoval na domácich folklórnych festivaloch (Východná, Detva...), ako i v zahraničí (Maďarsko, Dánsko, Švédsko...).

Programové číslo Míle je štylizovaným spracovaním zvykov z obdobia letného slnovratu, keď chlapci pred Turicami pri pasení vysekávali borievky, a ukladali ich na veľké kopy – míle, ktoré pálili. Najšikovnejší – “Výžer pole” - bol ten, ktorý postavil najväčšiu míľu. Okolo míľ sa tancovalo, spievalo, a večer sa pri nej urobila turíčna hostina...

Vedúca súboru: Emília Zorvanová

 

Detský folklórny súbor TERCHOVČEK, Terchová

Od roku 2002 spracúva autentický folklór Terchovej vo všetkých formách. 45 heligonkárov – členov súboru, tvorí na Slovensku najväčšie súborové heligónkarske zoskupenie. Združujú sa a tvoria Detský heligónkový orchester 90 – tich heligónkarov, ktorý v roku 2004 v troch kategóriách krajskej súťaže vyhral, a následne postúpil na celoštátnu súťaž. Tanečná zložka súboru má 45 detí. Pravidelne sa súbor zúčastňuje na folklórnych festivaloch na Slovensku (Východná, Detva, Zuberec, Terchová...).

V programovom čísle Poďme sa hrať na zbojníkov!... účinkuje mladšia tanečná zložka, hrajúc sa pri pasení husí na Jánošíka...

Vedúci súboru: Miloš Bobáň

 

Detský folklórny súbor VIENOK, Bratislava

Vznikol v roku 1968, a vyše 35 rokov zbiera, spracúva a scénicky prezentuje tanečný, hudobný, piesňový, herný i zvykoslovný materiál z rôznych regiónov Slovenska – z Ponitria, Oravy, terchovskej oblasti, Zemplínu, z Podpoľania, Šariša, ako i z Myjavy, Záhoria a okolia Bratislavy. V šiestich vekových skupinách pracuje 111 detí. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na domácich folklórnych festivaloch (Východná, kde získal striebornú medailu, Detva, Myjava, Likavka, predtým Strážnice), a je desaťnásobným víťazom Detského folklórneho festivalu. Rovnako úspešne sa Vienok predstavil i na mnohých festivaloch v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Anglicko, Taliansko, Juhoslávia, Švajčiarsko, Fínsko, Francúzsko, Kanada, Turecko, Maroko, Nemecko...). Zároveň každoročne pripravuje vystúpenia na kultúrnych akciách v meste, a organizuje stretnutia pre členov, priateľov a rodičov (Fašiangy, Juniáles či Vianočné posedenie), ako i letný folklórny tábor v Lipt. Porúbke resp. v Kolačne. Ten je príležitosťou , kde sa deti zapájajú do tvorivého procesu výučby tancov, tvorby choreografií, do ľudovej zábavy, súťažných a športových hier...

Programové číslo Vodníci – Trajlinci... je štylizovanou scénickou hrou na vodníkov z Moravského Svätého Jána, ako si na ňu spomína H. Jurasovová...

Vedúca súboru: Dana Blahová

 

Detský folklórny súbor VIGANČEK, Košice

Vznikol v roku 1991 v Kluknave, a v roku 2002 obnovil svoju činnosť v Košiciach. Vo svojom repertoári súbor spracováva a prezentuje folklórny materiál zo Spiša, a tak do mestského prostredia prináša svedectvo o živote, práci, hodnotách a zvykoch našich predkov. Celoživotnú náklonnosť detí k ľudovému umeniu pestuje formou im najbližšou – hrou. Súbor sa pravidelne zúčastňuje kultúrnych akcií vo svojom okolí, folklórnych festivalov a prehliadok (FF Východná, DFF v Prešove, v Likavke), a je držiteľom niekoľkých významných ocenení – laureátom Detského folklórneho festivalu v Prešove v roku 1995, či oceneným za výber materiálu na detskom festivale ľudovej hudby v Považskej Bystrici (2004).

V programovom čísle Na archu je spracovaná hra detí, ktoré si na základe biblického príbehu o Noemovej arche z toho, čo nájdu na dvore, samé stavajú koráb, a hrajúc sa na zvieratká, vydávajú sa na dlhú plavbu...

Vedúca súboru: Lenka Adzimová

Detský folklórny súbor LIKAVA, Likavka

DFS Likava po viacročnej prestávke v roku 1989 znovu založili, aby obnovili tradíciu DFS Likava bývalí členovia FS Liptov Zdenka Žilincová, Katka Bartánusová, Jožko Haluška, Jožko Nemček.

Súbor pracuje pri Kultúrnom stredisku pod vedením Mgr. Bibiány Peniakovej a Mgr. Márie Hrčkovej. Každoročne vystupuje na DFF pod hradom Likava v Likavke. Svojimi choreografiami obohacuje kultúrny program rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí v obci.

Pri ZŠ v Likavke pod vedením Mgr. Danky Blaškovej pracuje spevácka skupina.

 

Dedinská folklórna skupina LIKAVA, Likavka

Za viac ako 35 rokov trvania detského folklórneho súboru v našej obci vyrástli desiatky tanečníkov. Mnohí z nich sa v uplynulých rokoch zaoberali myšlienkou založiť folklórnu skupinu.

Pri príprave XXV. Ročníka DFF v Likavke v jubilejnom roku 2000 sa našli ľudia, ktorí túto myšlienku začali realizovať. A tak vznikla dedinská folklórna skupina LIKAVA, ktorá uchováva zvyky a tradície našej obce. Za krátky čas trvania FSk sa jej členovia predstavili na DFF v Likavke, na folklórnom festivale Východná, Detva, na folklórnych slávnostiach v Lúčkach, v Podzámočku, Sihelnom, v Heľpe, v Oraviciach, vo Vlkolínci, v Poľsku v Zawoji i vo Witowe, v Ružomberku, a Pribyline a inde.

V roku 2003 FSk postúpila na celoštátnu prehliadku folklórnych skupín “Nositelia tradícií” v Banskej Bystrici, kde získali ocenenie a diplom “za pôsobivé dramaturgicko – režijné spracovanie svadby”. Umeleckým vedúcim skupiny je Ján Mudička, ľudovú hudbu vedie Peter Rázga.

Materská škola Likavka

Materská škola v Likavke od roku 1998 realizuje náplň projektu “ Regionálna výchova” pod vedením p. učiteľky Chlepkovej a riaditeľky MŠ p. Bystričanovej, v súčasnosti pod vedením p. učiteľky Kočibalovej a terajšej riaditeľky p. Baranovej.

Deti sa každoročne zúčastňujú DFF v Likavke a rôznych kultúrno – spoločenských podujatí v obci. Zúčastnili sa i festivalu “ Liptovské hrkálky” a Sliačoch a v Ružomberku.

Na XXX. ročníku DFF sa predstavia s programom “Hry pod likavským hradom”.