Oslavy 15. výročia založenia súboru (1999-2014)

Oslavy  . výročia založenia spojené s predpremiérou a premiérou slávnostného výročného galaprogramu súboru sa uskutočnili v dňoch 24. - 25. októbra 2014 v Posádkovom klube (ODA) v TRENČÍNE.

24.10.2014 / 19h00 v Kult. stredisku Dlhé Hony

25.10.2014 / 14h00 v Posádkovom klube (ODA) 25.10.2014 / 18h00 v Posádkovom klube (ODA) 25.10.2014 / 20h00 v Posádkovom klube (ODA)
Z PRAMIENKOV SPEVU A MUZIKY - hudobno-spevná pozvánka  O TROCH PRAMIENKOCH - predpremiéra výročného galaprogramu  O TROCH PRAMIENKOCH - premiéra výročného galaprogramu  Spoločenské posedenie súčasných a bývalých členov a hostí