Oslavy 20. výročia založenia súboru (1999-2019)

Oslavy  20. výročia založenia spojené s predpremiérou a premiérou slávnostného výročného galaprogramu súboru sa uskutočnili v dňoch 25. - 26. októbra 2019 v kinosále Hviezdy v TRENČÍNE

25.10.2019 / 19h00 v Galérii Vážka

26.10.2019 / 14h00 v kine HVIEZDA 26.10.2019 / 18h00 v kine HVIEZDA 26.10.2019 / po 20h30 v Posádkovom klube (ODA)

Spoločenské posedenie súčasných a bývalých členov a hostí