Oslavy 20. výročia založenia súboru (1999-2019)

Oslavy  20. výročia založenia spojené s predpremiérou a premiérou slávnostného výročného galaprogramu súboru sa uskutočnili v dňoch 25. - 26. októbra 2019 v kinosále Hviezdy v TRENČÍNE.

25.10.2019 / 19h00 v Galérii Vážka

26.10.2019 / 14h00 v kine HVIEZDA 26.10.2019 / 18h00 v kine HVIEZDA 26.10.2019 / po 20h30 v Posádkovom klube (ODA)

Hudobno-spevná pozvánka 

O TROCH PRAMIENKOCH II  

- predpremiéra výročného galaprogramu 

O TROCH PRAMIENKOCH II 

- premiéra výročného galaprogramu 

Spoločenské posedenie súčasných a bývalých členov a hostí

Návratka