Začiatky DFS Kornička v rokoch 1999-2003

Vystúpenia do roku 2004:

Vystúpenia od roku 2005 - do roku 2009:

Vystúpenia od roku 2010 - doteraz: