VYSTÚPENIA od r. 2000 - do r. 2004

 

V rokoch 2000 - 2004 uskutočnil súbor KORNIČKA 142 vystúpení:

 

2004:

2003:

2002:

2001:

2000:

Začiatky súboru v rokoch 1999 - 2003:

Vystúpenia od roku 2005 - do roku 2009:

Vystúpenia od roku 2010 - doteraz: